27.2 až 1.3 2015 proběhlo na naší střelnici soustředění mládeže ze střeleckého klubu
RSCM Ostrava pod vedením trenérů Martina Tenka a Radima Hejny.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotofalerii.