ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ Sportovně střelecký klub Hracholusky 0077 pořádá střeleckou soutěž

PODZIMNÍ PŘEDOVKY 23. ročník

P R O P O Z I C E 23. r o č n í k u s t ř e l e c k é  s o u t ě ž e

Druh soutěže :Mezinárodní soutěž jednotlivců z perkusních zbraní, která je v

kalendáři ČSS zařazena do kategorie "II "

Pořadatel: SSK HRACHOLUSKY 0077

Datum konání: 28.10.2017

Místo konání: střelnice Hracholusky

Discipliny: MARIETTE - Perkusní revolver PeRe

                   KUCHENREUTER - Perkusní pistole civilní

                   COMINAZZO - Křesadlová pistole – hladká hlaveň

                   TANZUTSU - Doutnáková pistole

                   VETTERLI - Perkusní puška civilní PePuC

                   LAMARMORA – Perkusní puška vojenská PePuV

ředitel soutěže:     Lenka Panská

hospodář soutěže: Lenka Panská

Hlavní rozhodčí : Josef Těsnohlídek B 0555

Sbor rozhodčích: deleguje SSK

Podmínka účasti: Pro členy ČSS s platným průkazem a registrační vložkou a pořadatelem

pozvané hosty

Startovné : 100,- Kč za disciplinu

Zbraně a střelivo : vlastní

Časový rozvrh : do 08.30 hod. prezence

08.45 hod. zahájení závodu

09.00 hod. začátek I.směny

vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení střelby

Protesty: Písemně do 10 minut po zveřejnění výsledků do rukou HR se vkladem

500,-Kč, který při neuznání protestu propadá pořadateli.

Hosp. Ustanovení : Závodníci se soutěže zúčastňují na své náklady nebo na náklady

vysílající organizace.

Hodnocení :  Do 3. místa obdrží každý závodník věcnou cenu. Při účasti menší než 6 střelců v disciplině obdrží cenu pouze závodník na prvním místě.

Informace a přihlášky: do 27.11.2017 na tel. 724 225 777

nebo e-mail strelnicehracholusky@seznam.cz

za pořadatele " Srdečně zveme všechny sportovní střelce " Josef Těsnohlídek