Sportovně střelecký klub Hracholusky 0077 pořádá střeleckou soutěž

 3. ročník

P R O P O Z I C E  3. r o č n í k u s t ř e l e c k é  s o u t ě ž e

Druh soutěže : soutěž jednotlivců z malorážné pušky

Kategorie:  I Muži od 18 let

Kategorie :II  Ženy a junioři do 18 let sloučená kategorie

Startovné: 300 Kč.


Pořadatel: SSK HRACHOLUSKY  0077

Datum konání: první kolo -    18.11.2017   proběhlo

                          druhé kolo  -    16.12.2017

                          třetí kolo     -     13.01.2018

                          čtvrté kolo  -     10.02.2018

Místo konání: střelnice Hracholusky

PODMÍNKA ÚČASTI: Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, střelivo vlastní

Přihlášky do soutěže: e-mailem    strelnicehracholusky@seznam.cz  nebo na tel: 724 225 777                              Na místě: do 9.oo hodin

  Hlavní rozhodčí a PHK : určí pořadatel

  Časový program: 8.30 - 9.oo prezentace

  9.oo začátek závodu K4M 4x10 ran v pořadí: v sedě , LIŠKA

                                                                           vstoje - pevná tyč,SRNEC

                                                                           vstoje - volná tyč, KAMZÍK

                                                                            vstoje - bez opory, KŇOUR

Každý terč se střílí v čase 6 minut na 50m s možností použití optiky bez omezení zvětšení

Výměnu terčů si provede každý závodník sám.

Po ukončení této části závodu bude organizována další disciplína

RYCHLÁ 22LR: v kategoriích: A- samonabíjecí, zásobník na 10 ran

                                                 B- opakovací, zásobník na 5 ran

                                           Čas pro střelbu kategorie A- 10 ran za 20 vteřin

                                           Čas pro střelbu kategorie B-  5 ran za v intervalu 7/3 vteřiny

Střelba se provádí na vzdálenost 25m na otočné redukované terče po 10 ranách celkem 30 ran + 5 nástřel

Jsou povolena libovolná miřidla (otevřená, dioptrická, optika)

Způsob střelby: kategorie A - poloha střelce vstoje bez opory. 

                                      Na povel střelec nabije 10 nábojů a zaujme pohotovostní polohu se skloněnou hlavní.

                                      Po otočení terče vystřelí 10 ran v časovém úseku 20 vteřin.

                                      kategorie B - poloha střelce vstoje bez opory.

                        Na povel střelec nabije 5 nábojů a zaujme pohotovostní polohu terč se otočí na 3 vteřiny                                       a na 7 vteřin zavře. Při každém otočení vystřelí střelec 1 ránu a skloní zbraň do                                                     pohotovostní polohy. Toto se opakuje 5x 

Startovné: 100 Kč. disciplína

 Na střeleckou soutěž všechny střelce zve Josef Těsnohlídek

 PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE NOVOROČNÍ ZÁVOD 2018 III. ROČNÍK

Druh soutěže: soutěž jednotlivců

Pořadatel: střelecký klub Hracholusky

Disciplína: velkorážná služební pistole 5+30, terč 50/20 - 15 ran jednoruč nebo obouruč

                                                                  zelená figura - 15 ran jednoruč 

Čas pro střelbu: 8 min.

Datum konání: 6.1.2018 od 9hod.

Místo konání: střelnice Hracholusky

Podmínky účasti: platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně, min. ráže 7,65

Ředitel soutěže: Lenka Panská

Rozhodčí: Josef Těsnohlídek

Startovné: 100 Kč.

Hodnocení:  podle dosažených výsledků

Ceny: věcné

Občerstvení: zajištěno na střelnici

Tech. ustanovení: střílí se na pojízdné terče

Protesty:do 15 min. po zveřejnění výsledku písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 kč.

Přihlášky do soutěže: telefonicky na č. 736 675 673 nebo na místě do 8,30 hod.

NA VAŠÍ ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATEL: SK. HRACHOLUSKY